in English
 
 
Design Foresight
Ohjelmassa tutkittiin ja kehitettiin avoimen innovaation toimintamalleja projektiliiketoimintaan keskittyvissä verkostoissa. Ohjelman erityistavoitteena oli merkittävästi lisätä uudenlaisten valmistus- ja kokoonpanoteknologioiden hyödyntämistä meriteollisuudessa.
 
STX Cruise Finland Oy johti hankekokonaisuuksia Design Foresight ja Open Innovation, joihin Tulevaisuuden tutkimuskeskus osallistui. TUTU:n puolelta projektia johti Juha Kaskinen ja tutkimustyön tekivät professori Saara Taalas, koulutuspäällikkö Leena Jokinen ja erikoistutkija Lotta Häkkinen. 

Kaukokatseisuutta suunnittelutyöhön

Design Foresight kartoittaa tulevaisuuden skenaarioita, joissa tapahtuvat muutokset oleellisesti vaikuttavat projektien lopputuotteiden valmistumiseen ja liiketoimintaan. Tarkoitus on ottaa muutosajureiden vaikutus projektityöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ylintä organisaatiotasoa myöten huomioon. Yksi Design Foresight -osakokonaisuuden tavoitteista onkin luoda verkosto, joka kerää tietoa muutoksista kielivistä heikoista signaaleista ja auttaa strategisessa päätöksenteossa.
 
Open Innovation -osakokonaisuus puolestaan keskittyy hyödyntämään virtuaalisia ympäristöjä tiedon jakamisen ja paremman tuotekehityksen apuvälineinä. Päämääränä on muun muassa luoda internetiin foorumi, jossa tuotekehitystä tehdään avoimen innovaation hengessä. Osakokonaisuuksien on tarkoitus valmistua kesäkuun 2010 alussa.
 
Lisätietoja:
 
Leena Jokinen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 
 
Asiasana:
Tagit: