in English
 
 
Kansainvälisen tason muotoilu-, ympäristö- ja materiaaliosaamiskeskittymän rakentaminen ja pilotointi Etelä-Suomen alueella, D-FORCE
Hankkeessa pilotoitiin tulevaisuudentutkimusta koskevan osaamisen soveltamista muotoilun liittyvien innovaatioiden tukena tuotekehityksessä. Hankkeen päämääränä oli synnyttää muotoilun innovaatioympäristö, johon tulevaisuusajattelu ja -prosessit on integroitu. Tämä edesauttaa innovaatioprosessia niin yrityksissä, välittäjäorganisaatiossa kuin julkisen sektorin organisaatioissa.

Hankkeen avulla nostettiin suomalaisten yritysten muotoiluosaamisen tasoa ja vaikutettiin erityisesti muotoilu-, materiaali- ja liiketoimintaosaamisen yhdistämiseen käytännön tuotekehitysprosesseissa. Hankkeen avulla vahvistettiin muotoilun osaamiskeskittymien verkostoa Etelä- Suomessa ja tehostettiin kansainvälisen tuotekehitysosaamisen sekä tulevaisuustutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä

EAKR-hanke toteutettiin ajalla 1.1.2010-31.12.2011 ja sen rahoitti Päijät-Hämeen liitto.

Lisätietoja:

Ira Ahokas
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Asiasana:
Tagit: