in English
 
 
Turun kaupungin EVIVA-toimintaohjelman vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Arvioinnissa tutkitaan laadullisen tutkimuksen menetelmin EVIVA-toimintaohjelman vaikutuksia 1) asukkaiden yhteisöllisyyden kokemuksiin, 2) vapaa-aikatoimialan sisäiseen ja toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä 3) alueellisen yhteistyön toimintamalleihin.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus vastaa tutkimushankkeessa alueellisen yhteistyön toimintamallien käytäntöjen arvioinnista sekä vaihtoehtoisten tulevaisuuden toimintamallien luomisesta alueellisen yhteistyön jatkokehittämiseksi. Hanketta koordinoi Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö.

Tutkimushankkeen avulla kerätään kokemus- ja käytäntöperäistä aineistoa, jonka perusteella voidaan arvioida, ovatko EVIVA-toimintaohjelman toimintatavat olleet toimivia sekä voidaan antaa suosituksia tuleville toimenpiteille. Arvioinnista saatavan tiedon perusteella Turun kaupunki voi kohdistaa Vapaa-aikatoimialan resursseja tarkemmin tutkimustietoon perustuen sekä myös kaupungin työntekijöiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden ääntä kuunnellen.

Tutkimus valmistuu tammikuun 2016 loppuun mennessä.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja hankkeesta:

 

Ira Ahokas
Katariina Heikkilä

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankkeen loppuraportti:

Laukkanen, Anu (toim.) (2017)
EVIVA - ennaltaehkäisevä
virikkeellinen vapaa-aika
.
Kipinä 1/2017. 57 s.