in English
 
 
Haaga-Helian matkailun tulevaisuusverstaat

Haaga-Helian matkailun tulevaisuusverstaat toteutettiin Tulevaisuuden tutkiskeskuksen toimesta vuosina 2007-2009. Tarkoituksena oli rakentaa alueellisia matkailun tulevaisuuskuvia Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa käynnissä oleviin (Vantaan Aviapolis-alueen) Leija sekä Pääkaupunkiseudun matkailun kasvu ja verkottuminen hankkeisiin.

Sidosryhmiä osallistavat tulevaisuusverstaat järjestettiin syksyllä 2007 ja talvella 2008. Näiden tulevaisuusverstaiden tulosten pohjalta rakennettiin kevättalvella 2008 Delfoi-kysely, jossa kummankin tulevaisuusverstaan tuloksia täsmennettiin.

Tavoitteena oli määrittää alueen julkisen sektorin toimijoiden ja kärki-/kasvuyritysten kanssa alueellisia tulevaisuuskuvia sekä toimenpide-ehdotuksia.

Lisätietoja:

Olli Hietanen

 

 

Asiasana:
Tagit:

​Hankkeen loppuraportti:

Hietanen, Olli (2008) Loppuraportti pääkaupunkiseudun matkailun tulevaisuusverstaista ja Delfoi-kyselystä. TUTU-eJulkaisuja 5/2008, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 74 s. ISBN 978-951-564-552-4.