in English
 
 
Pirkanmaan palvelustrategia 2013

Strategiatyö toteutettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuosina 2006-2007 ja sen lopputuloksena määriteltiin kolme strategista näkökulmaa ja niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Hankkeen rahoittajana toimi Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen ennakointipalvelu-hanke.

Pirkanmaan palvelustrategiatyön päämääränä oli proaktiivinen, ennakoiva kehittämistyö sidosryhmiä osallistavalla tavalla. Monivaiheisen strategiatyön tavoitteena oli myös palveluihin (ja palveluinnovaatioihin) liittyvän ymmärryksen kasvattaminen sekä alueellisten toimijoiden vuorovaikutuksen lisääminen. Strategiatyö toteutettiin tulevaisuusprosessina, joka haastoi (mm. Tilastokeskuksen ja OECD:n) tarjontalähtöiset toimialaluokitukset asiakaslähtöisellä tarkastelulla; tarjonnan sijasta tulevaisuusprosessi lähti liikkeelle kysynnästä, tarpeista ja arvoista. Prosessissa hyödynnettiin marraskuun 2006 ja maaliskuun 2007 välisenä aikana ohjausryhmätyöskentelyä (3 kokousta), tulevaisuusverstaita (3 kpl), nettipohjaisia asiantuntijakyselyitä (2 kpl) sekä kirjallisuusanalyysiä.

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Marko Ahvenainen

 

 

Asiasana:
Tagit: