in English
 
 
Tulevaisuusklubi

Tulevaisuusklubin avulla Loimaan seudun elinkeinoelämä kykenee tehokkaasti keräämään ja hyödyntämään kansallista sekä kansainvälisesti korkealaatuista ennakointitietoa sekä tuottamaan kestävän tulevaisuuden ja etenkin yrittämisen tulevaisuusskenaarioita ja -visioita. Tulevaisuusklubi pyrkii myös hahmottamaan talouden muutoksen rakenteita, uusia kasvualoja sekä palvelukonsepteja.

Tulevaisuusklubissa opetellaan tunnistamaan mm. heikkojen signaalien, megatrendien ja muiden muutostekijöiden vaikutuksia alueeseen ja yrityksiin sekä pyritään löytämään strategioita ennakoida näitä haasteita. Tulevaisuusklubissa varataan aidosti aikaa tulevaisuuden pohdinnalle sekä opetellaan näkemään muutokset mahdollisuutena, ei ongelmana. Tulevaisuusklubi on foorumi, jolla on kasvot, ja jonka kehittäjätahoille jokainen voi tuoda luottamuksellisesti testattavaksi tai kehiteltäväksi omia ajatuksiaan. Tulevaisuusklubin verkostosta löytyy paras mahdollinen tuki erilaisten hankkeiden nopeaan käytännön toteutukseen.

Tulevaisuusklubi antaa osallistujille ennakoivan liiketoimintaosaamisen taitoja, tuottaa erilaisia kehittämishankkeita sekä vaikuttaa seudulla tehtävän tulevaisuuspolitiikan suuntaan. Mukana olo kehittyvässä verkostossa on yrityksille investointi, jonka hyödyt tulevat suoraan osallistujille ja alueelle.

Lisätietoja:

Timo Nurmi
Olli Hietanen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: