in English
 
 
Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuustyöskentely

Turun kauppakorkeakoulu teki yhteistyötä Turun kaupungin kanssa SoTe-Tieto hankkeessa vuosina 2008-2009. Hanke oli Turun sosiaali- ja terveystoimen strategisen johtamisen ja tiedonhallinnan kehittämishanke. Hankkeen taustalla oli sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen Turussa.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimilla on erilliset toimintakulttuurit, organisaatiorakenteet, johtamisrakenteet, palvelutuotannon tavat, jne. Hankkeen tavoitteena oli luoda mm. prosessiorganisaatioon soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä, harmonisoida tietojärjestelmien tietosisältöjä sekä määrittää johtamisessa tarvittavaa tietoa.

Turun kauppakorkeakoulun tehtävänä kyseisessä sosiaali- ja terveystoimien hankkeessa on mm.

  • sopimusohjauksen mallintaminen
  • johtamista tukevien tietojen määrittely
  • ydinprosessien strategiset tavoitteet; miten vaikutetaan kaupunkilaisten hyvinvointiin, mitkä ovat kaupunkilaisten keskeiset tarpeet seuraavien 10 vuoden aikana?
  • vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävien mittareiden hahmottelu

Sopimusohjauksen ja johtamista tukevan tiedon määrittelyä koordinoi professori Hannu Salmela Tietojärjestelmätieteestä. Mukana hankkeessa oli tutkijoita Tietojärjestelmätieteestä, Porin yksiköstä, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä Turun yliopistosta.

Tulevaisuustyöskentelyosion toteuttajina hankkeessa olivat tutkija Ville Lauttamäki sekä kehitysjohtaja Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Turun kaupungin osalta projektipäällikkönä projektissa toimi Sirpa Kuronen.

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki
Olli Hietanen

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Tulevaisuustyöskentelyn loppuraportti:

Lauttamäki, Ville (2009) Sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuuden palvelutarpeita. Loppuraportti Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulevaisuustyöskentelystä 2008. TUTU-eJulkaisuja 6/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 37 s. ISBN 978-951-564-970-6.