in English
 
 
Visionäärinen elinkeinotoiminnan kehittäminen

Projekti tarjosi osallistujille ennakoivan liiketoimintaosaamisen taitoja sekä apua tunnistaa toimintaympäristön muutoksen rakenteita ja niiden vaikutuksia alueeseen ja oman organisaation toimintaan. Toimijaverkosto tuotti osallistujille pureskeltua ennakointitietoa sekä hiljaista tietoa päätöksenteon tueksi. Projektissa luotiin alueiden ja toimialojen rajapinnan ylittäviä tulevaisuuskuvia ja visioita uusien hankkeiden kehittämiseksi ja käynnistämiseksi.

Projektin verkosto tarjosi myös apua osallistujille hankkeiden toteutukseen esim. kehittämispalveluiden ja koulutuksen järjestämisessä. Projektin yhtenä tärkeänä muotona oli järjestää erilaisia foorumeita aktiiviselle keskustelulle ja verkottumiselle. Uusia ideoita ja tuuletusta saatiin ulkopuolisten asiantuntijoiden- ja yrittäjävierailujen myötä.

Projekti kokosi yhteen kohdealueen kehittäjätahot, oppilaitosten ja korkeakoulujen edustajat, kunnat, viranomaiset sekä erityisesti metalli-, hyvinvointipalvelu-, matkailu-, ympäristö-, elintarvike- ja agrialan yritykset.

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Loimaan seutukunnan kunnat ja kehittämiskeskus sekä mukana olevat yritykset vuosina 2008–2009.

Lisätietoja:

Timo Nurmi

 

 

 

Asiasana:
Tagit: