in English
 
 
Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tulevaisuusprosessi

Ohjelmassa huomioidaan niin työvoiman tarve, työllisyys- ja koulutuskysymykset kuin maahanmuuttajia koskevat olosuhteet ja palvelut hyvin laajassa merkityksessä. Samalla ohjelmassa on huomioitu työperusteinen ja humanitaarinen maahanmuutto sekä muut pysyvästi tai tilapäisesti Varsinais-Suomessa asuvat maahanmuuttajat. Erityistä huomiota on kiinnitetty sekä työvoimakysymyksiin että perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma, "Monikulttuurinen Varsinais-Suomi" (2007), on hyväksytty Varsinais-Suomen maakuntahallituksessa ja julkaistu TE-keskuksen julkaisusarjassa.

Tulevaisuusprosessi

Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmatyötä valmisteltiin tilastoanalyysin ja sidosryhmähaastattelujen ohella myös tulevaisuusprosessilla, joka muodostui kolmesta tulevaisuusverstaasta, Delfoi-kyselystä sekä asiakasraadista ja sidosryhmäpalavereista.

Turun Kulttuurikeskuksessa kevättalvella 2007 järjestettyjen tulevaisuusverstaiden tuloksena syntyi tulevaisuuspyöriä maahanmuuttajien ja työnantajien tarpeista sekä tulevaisuustaulukoita, skenaarioita ja tulevaisuuskuvia tulevaisuuspyörissä esille nousseista tarpeista. Kaikkiaan verstaisiin osallistui 87 osallistujaa (noin 40 asiantuntijaa/verstas). Lisäksi järjestettiin asiakasraati, jossa elinkeinoelämän ja maahanmuuttajien edustajat kommentoivat tilastoanalyysissä, haastatteluissa ja verstaissa esille nousseita teemoja ja toimenpide-ehdotuksia.

Prosessin aikana toteutettuun Delfoi-kyselyyn vastasi 100 henkilöä. Suurin osa vastaajista edusti julkista sektoria, mutta vastauksia saatiin myös elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajilta (yhteensä n. 21 % vastauksista).

Tulevaisuusprosessin tuotoksena ohjelman perustaksi tuotettiin tulevaisuuskuvia, strategioita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Lisätietoja:

Olli Hietanen

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Anis, Merja - Heiliö, Tiina - Hietanen, Olli & Marttinen, Jouni (2007) Kohti monikulttuurista Varsinais-Suomea. Varsínais-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tilastoselvitys, haastattelut, tulevaisuusverstas ja kysely. Varsinais-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 2/2007.