in English
 
 
Varsinais-Suomen maakunnan tilan seuranta- ja ennakointiprosessi

Kerätyn ennakointitiedon jakaminen tapahtui pääosin verkkosivuston ja prosessin aikana järjestettyjen seminaarien välityksellä. Seminaarit toimivat tiedonjakamisen ohella myös maakunnan eri toimijoiden välisen yhteistyön synnyttäjinä, lujittajina sekä tavoitteellisen tulevaisuuden tekemisen foorumeina.

Prosessi kokonaisuudessaan oli oppimisen ja tiedonjakamisen väline, joka tarjosi osallistuville organisaatioille ja yksilöille opastusta ennakointitiedon käyttämiseen sekä valmiiksi tuotettua toimialakohtaista ennakointitietoa strategisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Prosessin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös valtuustokausittain tapahtuvassa maakuntasuunnitelman tarkistamisessa. Seuranta- ja ennakointiprosessin ohessa kehitettiin myös työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida maakunnan kannalta keskeisten toimialojen kehitystä ja maakuntasuunnitelman toteutumista.

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki

 

 

Asiasana:
Tagit: