in English
 
 
Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamalli ja WSIS-huippukokous Tunisissa
Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamalli -hanke toteutettiin yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Varsinais-Suomen liiton, Turun Seudun kehittämiskeskuksen, ICT Turun sekä Turun kaupungin kansalaisen tietoyhteiskunta (ihminen@turku) ohjelman kanssa. Keskuksen koordinoimassa hankkeessa selvitettiin laajalla kyselytutkimuksella alueen ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä tietoyhteiskunnan olennaisista rakenteista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kansalaiset, yhdistykset, tieto- ja viestintäalan yritykset, kehittäjäviranomaiset sekä julkisten palvelujen työntekijät. Tutkimuksen tulokset on esitelty hankkeen väliraportissa, joka oli samalla opinnäytetyö.

Varsinais-Suomi YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen messutapahtumassa

YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (The World Summit on the Information Society, WSIS) toinen vaihe järjestettiin Tunisissa 15.–19.11.2005. Ensimmäinen vaihe järjestettiin Genevessä v. 2003. Huippukokouksessa käsiteltiin niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita tieto- ja viestintäteknologia (ICT) antaa kaikille maille ja niiden kansalaisille taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. Tunisian vaihe (WSIS II) keskittyi huippukokouksen päätösten toimeenpanoon ja seurantaan. Lisäksi pyrittiin ratkaisemaan Genevessä avoimeksi jääneet kysymykset Internetin hallinnosta ja rahoitusmekanismeista. Kokoukseen oli ilmoittautunut 175 maata.

Varsinais-Suomessa merkittävä osaamiskeskittymä 

Huippukokouksen yhteydessä järjestettiin laaja messutapahtuma. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kaupunki, Turku Science Park, Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre ja Varsinais-Suomen liitto osallistuivat yhdessä tähän maailman ehkä merkittävimpään tietoyhteiskuntatapahtumaan osana Suomen virallista osastoa.
 
Varsinais-Suomen osallistumista koordinoi Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Samalla osastolla esittäytyivät myös Suomen korkeakoulut sekä Oulu, Lahti ja pääkaupunkiseutu (ja sieltä erityisesti HUS). Kokonaisuutena Suomen vahva osallistuminen WSIS-prosessiin tuki vahvasti mielikuvaa Suomesta tietoyhteiskunnan kansainvälisenä edelläkävijänä. Seudullisella osallistumisella puolestaan varmistettiin se, että myös Varsinais-Suomi näkyi virallisen Suomen rinnalla alueellisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä ja hyvänä esimerkkinä. Oma arvonsa on myös sillä, että Varsinais-Suomen tietoyhteiskunnan tilaa ja kilpailukykyä voidaan verrata ja arvioida kansallisesti sekä kansainvälisesti muihin maihin ja alueisiin.

Seudullinen yhteistyö toi näkyvyyttä

Varsinais-Suomen yhteisosallistumista Tunisiin valmisteltiin järjestämällä seminaari, johon kutsuttiin mukaan alueen tietoyhteiskuntatoimijat. Seminaarin työpajojen tuloksena syntyi kansainvälinen esite Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntaosaamisesta.

Lisäksi hankkeen aikana tuotettiin tietokanta alueen tietoyhteiskunta-asiantuntijoista. Sen kokosivat ICT Turku Oy ja Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus.

 
Lisätietoja:
 
Olli Hietanen
 
 
 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntamalli -hankkeen väliraportti: 
Juha Heikkilä (2005)
 Kansalainen Turun seudun tietoyhteiskunnassa -raportti on julkaistu Tutu-julkaisuja -sarjassa (pdf).

 

langatonta.jpg
Esite Varsinais-Suomen tietoyhteiskuntaosaamisesta

 suomeksi

 englanniksi