in English
 
 
Älykkäästi kotona pidempään (ÄLYKOP) – Metsäteollisuuden osaamisella uusia hyvinvointituotteita ja -palveluja

ÄLYKOP-hankkeen tulevaisuusprosessin tavoitteena oli etsiä metsäsektorin ja ICT-alan tuoteinnovaatioita sosiaali- ja terveyspalvelujen rajapinnassa. Erityisenä näkökulmana oli ikääntyvien ihmisten kotona selviytymisen tukeminen. Rahoitusrakenteesta johtueni hankkeessa oli myös vahva alueellinen painotus. Osaamiskeskusohjelman näkökulmasta hanke edisti siten myös Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen toimijoiden välistä yhteistyötä.

ÄLYKOP-hankkeen tulevaisuusprosessilla tuettiin laajan hankekokonaisuuden muita osa-hankkeita tuottamalla tulevaisuuskuvia ja skenaarioita hankkeen sisäiseen käyttöön. Vaikka hankkeessa keskityttiin erityisesti ikääntyvien ihmisten kotona selviytymiseen, niin tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa myös laajemmin toimintarajoitteisten kotona selviytymiseen ja ylipäätään elämänlaadun kehittämiseen kotona.

Tulevaisuusverstaissa pohdittiin mitä on autonomia kotona ja älykkyys tuotteissa (esimerkiksi pakkauksissa ja asunnoissa) sekä myös nykyisen innovaatioprosessin vahvuuksia ja heikkouksia. Näillä hieman yllättävilläkin ydinteemoilla (autonomia, äly ja miksi ei tapahdu mitään) etsittiin uutta näkökulmaa perinteiseen ongelmaan. Keskustelu haluttiin siirtää pois sosiaali- ja terveysalan nykyisistä lakisääteisistä.

Kolmivuotisen projektin rahoitti Päijät-Hämeen liitto ja sen koordinaattorina toimi Lappeenranta Innovation Oy. Osatoteuttajina olivat keskuksen lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Technology Business Research Center, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä Anjalankosken kaupunki.

Lisätietoja:

Marko Ahvenainen
Olli Hietanen

 

 


 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Ahvenainen, Marko - Hietanen, Olli & Huhtanen, Heikki (2009) Smart Forest @ Future Home. Älykkäästi kotona pidempään (ÄLYKOP) -hankkeen tulevaisuusprosessin loppuraportti. Tutu-julkaisuja 4/2009, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 78 s.