in English
 
 
The BSR Food Cluster: Innovation and Competitiveness in Action (BaltFood)

BaltFood-hanke näkee yliopistojen asiantuntemuksen ja tuotekehitysosaamisen merkityksen elintarvikealan yritysten kilpailukykyä vahvistettaessa. Hankkeen aikana vahvistettiin yliopistojen asiantuntijoiden sekä elintarvikealan yritysten ja julkisten toimijoiden välistä vuoropuhelua sekä kehitettiin vuoropuhelulle pysyvä toimintamalli. BaltFood-hankkeessa elintarvikealan kehittämiseen valjastettiin tieteellinen, kaupallinen ja alueellisen kehityksen lähestymistapa.

Hankkeen pääpartnerina toimi Lübeck Business Development Corporation. Hankkeessa oli yhteensä 13 partneria Liettuasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Tanskasta. Suomalaiset hankepartnerit olivat Turun yliopisto (Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus) sekä Agropolis Oy. Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea toimi hankkeessa Suomen kansallisena koordinaattorina.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen pääasiallisena tehtävänä hankkeessa oli kartoittaa Itämeren alueen elintarvikesektorin toimintaympäristöä ja luoda alueen ruokaskenaariot vuoteen 2030.

BaltFood-hanke toteutettiin vuosina 2009–2012 ja sen päärahoitus tuli Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,5 miljoonaa euroa, josta suomalaisten partnereiden osuus on noin 350 000 euroa.

Lisätietoja:

Riikka Saarimaa
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

Asiasana:
Tagit: