in English
 
 
Arvojen ja toiminnan ristiriita kestävässä ruoan kulutuksessa

Hankkeessa kuluttajilta kysyttiin heidän halukkuudestaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Asiantuntijanäkemysten mukaiset skenaariot esiteltiin kuluttajaryhmälle, jolta kysyttiin, kuinka skenaariot vaikuttavat heidän kiinnostukseensa vaikuttaa tulevaisuuden ruoankulutukseen. Myös heidän näkemyksiään mahdollisesta arvojen ja toiminnan välisestä kuilusta kerättiin.

Tutkimus keskittyi löytämään parannusehdotuksia kestäville markkinointikeinoille, joilla voidaan edistää kestäviä ruoankulutustapoja. Tämä perustui seuraavien asioiden analysointiin: 1) nykyiset keinot, joita käytetään edistämään kestäviä ruoankulutustapoja Suomessa perustuen suomalaisten ruoanmarkkinoijien teemahaastatteluihin 2) arvojen ja toiminnan välisiä eroja käyttäen tietoja Delfoi-asiantuntijapaneeleita ja kuluttajaryhmähaastatteluja ja 3) linkkiä ilmaistujen kuluttaja-arvojen ja ruoanmarkkinoinnissa käytettyjen arvojen välillä käyttäen sisältöanalyysiä.

Hankkeen koordinaattorina toimi Jyväskylän yliopisto ja professori Hanna-Leena Pesonen. Turun kauppakorkeakoulun osuutta hankkeesta johti professori Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hankkeessa oli mukana myös Kuluttajatutkimuskeskus. Suomen Akatemian rahoittama hanke toteutettiin 1.1.2006–31.12.2009 välisenä aikana.

Lisätietoja:

(Markus Vinnari)
Markku Wilenius
Petri Tapio

 

 

 

Asiasana:
Tagit: