in English
 
 
Elävä esikaupunki (ELOISA)

Hankkeessa kartoitetaan, miten täydennysrakentamisen, suunnittelun ja osittaisen uudisrakentamisen avulla voidaan sekä vahvistaa esikaupunkien kykyä sopeutua tuleviin muutoksiin että lisätä asuinalueiden käyttöarvoa, jotta rakennuskannan arvo ja tuottavuus säilyisivät muutoksissa. Esikaupungit tulee nähdä kokonaisvaltaisina elinympäristöinä, joilla on paljon muitakin funktioita kuin asuminen, kuluttaminen ja perinteiset palvelut. Lähtökohtana on asuntokannan joustokyky ja käyttäjälähtöisyys. Pyrkimyksenä on toimijoiden, kuten kolmannen sektorin omaehtoisuuden lisääminen sekä eri toimijat keskinäisen vuoropuhelun edistäminen.

Tutkimuksessa tarkastellaan valittuja esikaupunkeja 1) alueellisen toimijuuden ja kaupunkitilan käytön, 2) asuinalueiden elinkaarikestävyyden ja 3) joustavan tilatarjonnan näkökulmista.

Kaupunkilaisten omien toimintamahdollisuuksien lisääminen, kaupunkitilan elinkaarikestävyyden parantaminen, sekä kaupunkiympäristön ja -tilojen monikäyttöisyys muodostavat yhdessä kaupunkiympäristön ”tilallisen pääoman”. Esikaupunkien kehittämisen haasteena on kaupunkiympäristön muutos, joka uhkaa vaikuttaa päinvastaisesti ja kaventaa asukkaiden toimintamahdollisuuksia.

ELOISA-hanke on osa Tekesin Tila-ohjelmaan, ja siihen sisältyy kolme erillistä tutkimusosuutta: Aalto-yliopiston, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen. Kokonaisuutta koordinoi Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK (aikaisempi Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus).

Hankkeen päärahoittaja on Tekes. Muut osapuolet ovat: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki, Ympäristöministeriö, Pöyry Oy, Neapo Oy, Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy, Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy sekä Museovirasto.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Sirkka Heinonen
Juho Ruotsalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

eloisa.jpg

eloisa.urba.fi


Hankkeen raportteja:

Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen (2013) Kuviteltu kaupunki. Elävä esikaupunki -hankkeen 3. Tulevaisuusklinikka ”Solutions” 24.9.2013. Tutu e-julkaisuja 7/2013. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 69 s. ISBN 978-952-249-265-4.