in English
 
 
Työelämän laadulla parempaa jaksamista – kuinka etätyö voi auttaa?

Hankkeen raportti on julkaistu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa ja se kokoaa aiempien tutkimusten tarjoamasta aineistosta nykyhetken kannalta olennaisimmat haasteet etätyön käyttöön ottamiselle. Raportti on laadittu yrityksiä, viranomaisia sekä suurta yleisöä silmällä pitäen.

Raportissa esitetään verkkopohjaisen kyselyn tuloksia etätyön merkityksestä työssä jaksamiselle ja työelämän laadulle. Lisäksi tarkastellaan kymmenen vuotta sitten esitettyjä etätyön skenaarioita nykyhetken valossa. Etätyöstä on olemassa valtioneuvoston periaatepäätös eli etätyön edistämisestä on yhteiskunnallisesti jo sovittu. "eTyö toimeksi" -dokumentti sisältää 20 suositusta. Periaatepäätöstä ei ole kuitenkaan vielä toimeenpantu. Hankkeen tarkoitus on viedä tätä "viestikapulaa" eteenpäin toimeenpanotasolle.

Etätyön laajamittainen edistäminen yrityksissä ja organisaatioissa lisää työelämän laatua ja työssä jaksamista

Etätyön kolmas aalto saa voimansa toisaalta työelämän haasteista työssä jaksamisen ja pidempään jatkamisen osalta, sekä toisaalta ilmastonmuutoksen haasteesta henkilöautolla tapahtuvan työmatkaliikkumisen vähentämisen osalta.

Raportissa on esitetty suosituksia ja ohjeita etätyön huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä erityisesti työnantajalähtöisen etätyön käyttöönoton malli. Malli on haaste johtajuudelle, johtamiskulttuurille ja laajemmin työkulttuurille. Etätyö voi tulevaisuudessa olla ehdoton kriteeri työpaikan houkuttelevuudelle ja rekrytointivaltti. Uuden sukupolven työskentelytavoissa etätyö ei ole enää vain edelläkävijyyden merkki, vaan luonnollinen ja välttämätön edellytys toimiville työolosuhteille.

Jatkotoimenpiteenä esitetään kansallisen etätyökampanjan käynnistämistä. Kampanja vastaisi omalta osaltaan merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka liittyvät suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä syntyviin ongelmiin, ilmastonmuutokseen ehkäisemiseen ja luovuuden edellytysten parantamiseen.

"Työelämän laadulla parempaa jaksamista – kuinka etätyö voi auttaa" -hankkeen toteutti Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus ajalla 1.11.2008-30.3.2009. Raportin laativat kirjallisuutta, tutkimusaineistoja ja verkostoja hyödyntävänä asiantuntijatyönä professori Sirkka Heinonen ja projektitutkija Riikka Saarimaa. Hankkeeseen liittyvän etätyökyselyn toteutti projektisuunnittelija Juha Heikkilä. Hankkeen rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä- ja markkinaosasto. 

Lisätietoja:
 
Sirkka Heinonen

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti: 

Heinonen, Sirkka & Saarimaa, Riikka (2009) Työelämän laadulla parempaa jaksamista – Kuinka etätyö voi auttaa? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 25/2009. Verkkojulkaisu. 58 s. ISSN 1797-3562, ISBN 978-952-227-192-1

 

 Hankkeen esite