in English
 
 
Elintarviketalouden reunaehdot v. 2030 mennessä, ETU 2030

Erityinen huomio kiinnitettiin niihin kehitystrendeihin, joiden suhteen voidaan törmätä kansallisiin tai globaaleihin ekologisiin, taloudellisiin, teknisiin ja sosiaalisiin reunaehtoihin, mutta joihin voidaan ja tulee vaikuttaa ennakoivalla päätöksenteolla.

Aloitteen vuosina 2001-2002 toteutetusta hankkeesta teki Elintarvikkeiden laatujohtoryhmän tutkimustyöryhmä ja sen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.

ETU 2030 -hankkeen johtajana toimi  professori Eero Puolanne Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitokselta ja valvontaryhmän tutkimustyöryhmän puheenjohtajana toimi professori Hannu Korhonen. Hankkeessa toimi viisi työryhmää sekä toteutuksen asiantuntijoina tutkimusjohtaja Markku Wilenius (Turun kauppakorkeakoulu) ja toimitusjohtaja Timo Silén (Innovation Networks OY).

Lisätietoja:

Markku Wilenius

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti: 

Elintarviketalouden reunaehdot vuoteen 2030 mennessä ETU 2030. MMM:n julkaisuja 9/2002. 128 s.