in English
 
 
​Lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista edistävät toimenpiteet, FOREFOOD

Lähiruuan kysyntä kasvaa. Sen haasteena on kuitenkin toimivat logistiset ratkaisut, tuotteiden tarjonnan epätasaisuus ja tunnistamattomuus. Lähiruoka ei myöskään ole aina helposti kuluttajien saavutettavissa. Lisäksi lähiruokaa tuottavilla yrityksillä ei ole tietoa kuluttajien lähiruokaan liittyvistä toiveista ja tarpeista.
 
Innovatiivisia liiketoimintakonsepteja kehitetään lähiruokatoimijoille tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja kuluttajien kanssa hyödyntäen yksilö- ja ryhmähaastatteluja, toimijapaneelia ja arvoketjuanalyysiä.

Tutkimuskonsortioon kuuluu hanketta koordinoivan Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen lisäksi Helsingin yliopisto, Aalto-yliopiston pienyrityskeskus ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Hankkeen rahoittajana toimii MMM:n Laatuketju. Hanke alkoi 1.1.2013 ja päättyy 30.6.2014.

forefood-logot.jpg


Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Leena Jokinen
Anna Kirveennummi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus