in English
 
 
Green Care -toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa Green Care -toiminnan laadun ja kilpailukyvyn kehittämistä. GC:n samoin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi on monitieteinen ja -alainen kenttä. Arviointi voidaan kohdistaa yksilön hyvinvointiin, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiin ja niiden taloudelliseen tehokkuuteen tai laajemmin yhteiskuntaan. Niin ikään käytettävien arviointimenetelmien kirjo on laaja ulottuen määrällisistä laadullisiin ja taloudellisista kulttuurisiin menetelmiin.

Hankkeen tavoitteena on

  • identifioida Green Care- toiminnan arvioinnin konteksti: vaikutusten ja vaikuttavuuden eri osa-alueet sekä kartoittaa vaikuttavuuden arviointiin tarvittavat teoriat, menetelmät ja lähestymistavat;
  • koota arviointiin liittyvä kansallinen asiantuntijaryhmä, joka evaluoi vaikuttavuuden arviointiin tarvittavat menetelmät sekä valitsee lähestymistavan, käytettävät menetelmät ja tapaustutkimusten kohteet sekä
  • toteuttaa vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi valituissa yhteisesti valitulla konseptilla Case-kohteissa.

Hankkeen aineisto koostuu alan kirjallisuudesta sekä eri toimijaryhmille kohdistetuista kyselyistä, haastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista. Aineistoja analysoidaan sekä laadullisin, että määrällisin menetelmin.
 

Monitieteinen, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön verkottamiseen tähtäävä hanke

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat:

  • Jyväskylän yliopisto (yhteiskuntapolitiikka, taloustiede/maaseutuyrittäjyys)
  • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT
  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
  • Kuopion yliopisto (terveyshallinnon ja - talouden laitos
  • THL, Jyväskylän alueyksikkö

Lisäksi hankkeen toteutus linkittyy tiiviisti kahden kansainvälisen tutkimusverkoston, COST 866 Green Care in Agriculture ja Farming for Health) toimintaan.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Anna Kirveennummi

Tulevaisuuden tutkimuskeskus