in English
 
 
Human Being and Value in the Sixth Wave (HUVA)

​Maailman muutos vaatii organisaatioilta paljon. Taakse jää teollisuusyhteiskunta ja sen toimintamallit – edessä siintää palveluyhteiskunta, jonka menestystekijät ovat hyvin toisenlaiset. Tämä siirtymä taustamuuttujana halusimme tutkia sitä, miten parhaat yritykset luovat joustavat toimintamallinsa ja miten ne suhtautuvat suurella herkkyydellä kaikkeen siihen, mitä yrityksen ulkopuolella on kehittymässä. Parhaiten siirtymä onnistuu uusilta yrityksiltä, joilla ei ole menneisyyden painolastia harteillaan. Haastavinta on niillä, joilla on pitkät ja vahvat perinteet, ja joiden on rajusti haastettava nykyiset toimintamallinsa. 

Minkälaiset työn järjestämisen olosuhteet ovat edellytyksenä henkilöstön onnistuneeseen ja tuottoisaan työhön?

HUVA pyrkii vastaamaan siihen, miten menestyksekkäät organisaatiot saavat yksilöt ja sisäiset verkostonsa optimaalisesti sitoutumaan organisaation tavoitteisiin. Mitä systeemisiä vaikutuksia uudenlaisilla toimintamalleilla ja -kulttuureilla on, erityisesti ennakoinnissa ja organisaation resilienssin vahvistamisessa? Lisäksi kehitetään tapoja soveltaa uusia työn tekemisen muotoja perinteisemmissä teollisuusyrityksissä.

Runsaan vuoden mittaista HUVA-hankketta rahoittaa Tekes sekä mukana olevat yritykset. Hanke toteutetaan yhteistyössä Hankenin markkinoinnin laitoksen kanssa. Mukana ovat myös hissejä valmistava Kone sekä metsäteollisuusyritys Stora Enso.

Tutkimuksessa havainnoidaan informaatioteknologiaprojekteja konsultoivaa Reaktoria, joka on niittänyt mainetta jopa Euroopan parhaana työpaikkana. Kevään ja kesän 2015 aikana Reaktorissa toteutettiin etnografinen havainnointijakso sekä tehtiin yksilöhaastatteluja, joiden kautta kuva organisaation toimintatavoista ja ajatuksista toiminnan taustalla on tarkentunut. Näiden tulosten analyysi ja sen pohjalta valmistuva työkalupaketti ovat valmiina syksyllä 2015. Tällöin alkaa tulosten käytäntöön vieminen työpajoissa ja käytännön kokeiluissa Koneen ja Stora Enson kanssa. Tärkeimpinä tavoitteina teollisten kumppanien kanssa on löytää keinoja saada henkilöstön koko potentiaali käyttöön: kehittää tiimityötä, päätöksentekoa ja uusien ideoiden jalkauttamista käytäntöön.

 

  

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Markku Wilenius
Sofi Kurki

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankkeen verkkosivut:
huva6thwave.wordpress.com/ 

 

huva-nosto.PNG
Lue lisää HUVA-hankkeesta Futuurista 2/2015 (s. 2)
 

 

 Tutkimusraportti:

 
​Kurki, Sofi Pura, Minna & Wilenius, Markku

RE-ACTING THE FUTURE
New Ways to Work: The Case of Reaktor

FFRC eBOOK 8/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
36 p. ISBN 978-952-249-413-9, ISSN 1797-1322.