in English
 
 
Kuntien hankinnat (KUHA)

Hankkeessa tutkitaan
1) missä määrin asemoitumista luonnehtivia tekijöitä (mm. hankinnasta selviytyminen ja valitusten välttäminen, hankinnan lyhyen aikavälin talousvaikutus, vaikutus palveluiden laatuun, kehittämiskumppanuudet, kerrannaisvaikutukset) otetaan huomioon hankintapäätöksissä ja
2) mitkä syyt ohjaavat hankintojen asemoitumista em. jatkumolle. Hanke on luonteeltaan esiselvitys.

Esiselvitys on osa Kuntaliiton elinvoiman johtamista käsittelevää hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana pilottikuntien ohella Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja AudiaPro Oy.

Hanke toteutetaan vuosina 2012-2013.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen
Ira Ahokas
Juho Ruotsalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 Hankkeen loppuraportti:

 
Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas &
 Juho Ruotsalainen (2013) Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista 
Tutu e-julkaisuja 6/2013. Tulevaisuuden tutkimuskeskus,
Turun yliopisto. 35 s. ISBN 978-952-249-262-3.