in English
 
 
Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointihanke (MAPTEN)
MAPTEN-hanke tuotti taustatietoa seuraavaa maatalouspolitiikan välitarkastusta varten (health check) vuoteen 2008 ja samalla luotiin pohjaa tarkastella maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutosta vuoden 2013 jälkeen seuraavaa ohjelmakautta ja sen kehystä.

Tutkimuksen keskeisinä tavoitteina oli:

  • Politiikkahaasteiden tunnistaminen edettäessä vuoden 2013 jälkeiseen ohjelmakauteen
  • Luoda sekä perusura että vaihtoehtoisia ääriskenaarioita maa- ja elintarviketalouden kehityksestä eri aika- ja paikkaskaaloilla
  • Selvittää kaupan vapauttamisen aiheuttamia muutoksia teollisuustuotannossa ja verrata niitä elintarviketeollisuus- ja maataloustuotannossa tapahtuneisiin muutoksiin
  • Esittää vaikutusanalyysit siitä, miten ennakoidut keskeisimmät muutokset skenaarioissa muovaavat tulevaisuuden maa- ja elintarviketaloutta
  • Esittää johtopäätöksenä toimenpide-ehdotuksia, miten ja millaisella maatalouspolitiikalla esitettyihin haasteisiin voidaan vastata

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat:

  • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT
  • Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, PTT ja
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT
 
Lisätietoja:
 
Ira Ahokas
Jari Kaivo-oja
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: