in English
 
 
Median uudet roolit ja tehtävät digitaalisessa merkitysyhteiskunnassa (MEDEIA)

Tutkimuksen lähtökohtana on se paradoksi, että medialla on yhä merkittävämpi ja läpitunkevampi rooli yhteiskunnassa samalla kun kaupallisen median asema on taloudellisesti yhä epävarmempi. Internetin myötä yhteiskunnan toiminta yksilöiden identiteettirakennuksesta taloudelliseen tuotantoon perustuu yhä enemmän avoimille informaatiovirroille ja aineettomille sisällöille. Medialla voi olla tällaisessa yhteiskunnassa aivan uudella tavalla keskeinen rooli.

Tutkimus keskittyy erityisesti seuraaviin kysymyksiin. Miten verkossa toimivat mediat eroavat perinteisistä, ja miten näiden medioiden yhteiskunnalliset tehtävät eroavat aiemmista? Tuottavatko journalismia tulevaisuudessa journalistien sijaan yritykset ja verkkoyhteisöt, ja mitä tämä merkitsee journalismin kannalta? Millaista on uusi journalismi? Millaisia liiketoimintamalleja ja mediatuotteita kehityksestä voi nousta?

Hanke toteutetaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futures of Media and Communications (FMC)  -tutkimusryhmässä vuosina 2013–2015. Hankkeen vastuullinen johtaja on professori Sirkka Heinonen. Tutkijana hankkeessa työskentelee projektitutkija Juho Ruotsalainen.

Hanketta rahoittavat e21 Solutions, liikenne- ja viestintäministeriö, Rakennustietosäätiö, Teknologiainfo Teknova Oy, TeliaSonera ja Viestintäalan tutkimussäätiö. 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Sirkka Heinonen
Juho Ruotsalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

medeia-kutsu.pdfLisätietoa hankkeesta (pdf)

 

 Hankkeen raportteja:

 

Heinonen, Sirkka – Leponiemi, Lauri & Parkkinen, Marjukka (2016) Futuristiset rakennukset metaforisina viesteinä.
Rakennetun kaupunkikuvan tulkintaa tulevaisuusperspektiivistä.
 Tutu e-julkaisuja 3/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 88 s. ISBN 978-952-249-409-2, ISSN 1797-1322.

Taylor, Amos – Heinonen, Sirkka – Ruotsalainen, Juho & Parkkinen, Marjukka (2015) Highlighting Media & Journalism  Futures 2030. Survey on Weak Signals and Emerging Issues. FFRC eBOOK 3/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku.
46 p. ISBN 978-952-249-393-4. 

Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2015) KUDOS – Median ja journalismin viriäviä tulevaisuuksia. MEDEIA-hankkeen loppuraportti. Tutu e-julkaisuja 4/2015. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
88 s.

Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2014) Uusi journalismi? MEDEIA-hankkeen Tulevaisuus-klinikka II 23.10.2014. Tutu e-julkaisuja 16/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 64 s. ISBN 978-952-249-296-8.

Heinonen, ​Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2014) Sirpaleinen symbioosi. MEDEIA-hankkeen Tulevaisuusklinikka I ”Media ja journalismi 2030. Heikkoja signaaleja ja uusia alkuja” 4.4.2014. Tutu e-julkaisuja 8/2014, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 51 s. ISBN 978-952-249-280-7.
 
Heinonen, Sirkka (2014) Miten maailma ja media muuttuvat – menemmekö kohti digitaalista merkitysyhteiskuntaa? Median muuttuva tulevaisuus? -tilaisuus, Turun kirjamessut 3.10.2014.
 
 
Artikkelit:

Ruotsalainen, Juho & Heinonen, Sirkka (2015) Media ecology and the future ecosystemic society. 
European Journal of Futures Research, , 3:9.