in English
 
 
Meriklusteri 2020

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja kauppakorkeakoulun kanssa. Kauppakorkeakoulun toimijoita ovat CCR Tutkimuspalvelut, talousmaantieteen laitos ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuottaa tietoa meriklusterin kehityksestä vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen tulevaisuusprosessissa analysoidaan kysely- ja haastatteluaineistoja sekä toteutetaan tulevaisuusverstaita.

Tulevaisuustyöskentelyn tuloksena saadaan jäsennetty ja analysoitu katsaus Suomen meriklusteriin vaikuttaviin tulevaisuuden muutostekijöihin, kriittisiin kysymyksiin ja epävarmuustekijöihin. 

Hankkeen rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisavustuksena ajalla 1.1.2015–29.2.2016.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Leena Jokinen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus