in English
 
 
Open Innovation Banking System (OIBS)

Open Innovation Banking System (OIBS) -hanke pyrki demokratisoimaan innovaatio-osaamista ja rohkaisee tavallisia kansalaisia innovatiiviseen toimintaan – iästä ja sukupuolesta riippumatta. Yhtenä hankkeen keskeisenä ideana oli aktivoida ammattikorkeakoulujen ja kansalaisten yhteistyötä suhteessa Suomen muuhun innovaatiojärjestelmään.

Tavoitteena oli synnyttää pysyvä rakenne innovointiyhteisölle, joka erityisesti osana ammattikorkeakoulujen opetustoimintaa tuottaa yritysten käyttöön kuvauksia uusista ideoista, tulevaisuuden markkinaympäristöstä ja asiakastarpeista. Yhdessä nämä kolme tietopankkia muodostavat ns. innovaatiokolmion, jonka osat ovat innovaatiopankki, tulevaisuuden toimintaympäristöanalyysit sekä nykytilanneanalyysit. Toisin sanoen OIBS muodostuu ongelmapankista, ympäristömuutostekijäpankista ja ideapankista.

Hanke kuului Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan opetusministeriön valtakunnalliseen Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelmaan, jonka rahoittavana viranomaisena toimi Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. Hanke toteutettiin vuosina 2008–2011 ja sitä koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen johtajana toimi yliopettaja, KTT Teemu Santonen.

Hankkeen muina partnereina toimivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus, TKK, Lapin yliopisto ja kymmenen ammattikorkeakoulua. Tulevaisuuden tutkimuskeskus vastasi hankkeessa tulevaisuudentutkimuksen asiantuntemuksesta ja OIBS-hankkeen linkittämisestä huipputason kansainväliseen ennakointiosaamiseen. 

Tunnustuksena vuoden 2008 Konsta-palkinto

OIBS-hanke sai jo alkuvaiheessa kansallisen Konsta-palkinnon, joka luovutettiin hankkeelle kansainvälisenä keksintöpäivänä 25.4.2008. Pääjuhlaa "Innovaatioista hyvinvoinnille siivet" vietettiin Energia Areenalla, Vantaalla. Tilaisuudessa puhuivat mm. elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen sekä pääjohtajat Martti Enäjärvi ja Vappu Taipale. Tilaisuudessa esiteltiin kolme kiintoisaa suomalaista menestystarinaa ja ministeri Pekkarinen jakoi viisi Konsta-patsasta keksimisen esimerkillisille edistäjille. OIBS-hanke nähtiin ja esiteltiin yhtenä uutena suomalaisena menestystarina. 

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki
Jari Kaivo-oja

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Taustamateriaalia:

Santonen, Teemu - Kaivo-oja, Jari - Suomala, Jyrki (2007) Introduction to National Open Innovation System (NOIS) Paradigm. A Preliminary Concept for Interchange. FFRC eBooks 8/2007. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics. Turku. 37 s.

Lauttamäki, Ville (ed./toim.) (2011) Peeks into the Future - Kurkistuksia tulevaisuuteen. Stories of Possible Futures Written for massidea.org. Kooste massidea.org sivustolle syötetyistä tulevaisuustarinoista. FFRC-eBooks / TUTU-eJulkaisuja 7/2011. 71 s. ISBN 978-952-249-121-3.