in English
 
 
Tulevaisuuden osaamistarpeiden laadullinen ennakointi (OSENNA)

Euroopan sosiaalirahaston ja opetusministeriön vuosina 1996-1998 rahoittaman hankkeen tavoitteina oli laadullisen ennakoinnin järjestelmän ja ennakointimallin määrittely sekä verkoston luominen. Laadullisen ennakoinnin asiakkaita ovat opetus- ja työvoimahallinto, koulutuksen suunnittelijat ja järjestäjät, oppilaitokset sekä koulutukseen ja työhön neuvovat ja hakeutuvat. Ennakointijärjestelmää testattiin neljällä esimerkkialalla sekä toteutettiin esimerkkialojen osaamistarveraportit ja valmisteltiin laadullisen ennakoinnin informaatio- ja käyttöjärjestelmää.

Hankkeen tutkimusverkosto muodostui ESR:n ennakoinnin verkostosta, alan tutkijoista, tutkimuslaitoksista ja esimerkkialojen verkostosta. Tulevaisuuden tutkimuskeskus teki projektin neljän esimerkkialan yrityskyselyt elintarvikealalla, hotelli- ja ravintola-alalla, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä talotekniikassa. Hankkeessa luotiin osaamis- ja koulutustarpeiden laadullisen ennakoinnin kuvausmalli. Työssä hyödynnettiin alan kansainvälisiä esimerkkejä ja tutkimuksia sekä kansallisten ennakointihankkeiden tuloksia (klusterit, skenaariot, megatrendit).

OSENNAN rinnakkaisia ESR -projekteja olivat OPH:n Määrällisen koulutustarpeiden ennakointi, MITENNA sekä Etlatieto Oy:n  Tulevaisuuden kasvualojen ennakointi ja osaamistarpeiden ennustaminen, KASENNA.

Lisätietoja:

Jari Kaivo-oja

 

 

 

Asiasana:
Tagit: