in English
 
 
Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kansallisen klusterin visioprosessi (Otuli)

Suomen ohjelmistotuoteliiketoiminta on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kehittämiseksi on Uudenmaan osaamiskeskustoiminnan osana toiminut vuodesta 1999 lähtien Ohjelmistotuoteliiketoiminnan osaamiskeskus (Oske).

Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kehittämiseksi Oske käynnisti vuonna 2003 yhteistyössä Oulun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun osaamiskeskusten kanssa Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kansallinen klusteri -hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli:

  1. Kansallisen yhteistoiminta- ja johtamismallin kehittäminen ja toteutus
  2. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan vision kärkialueiden valinta ja määrittely sekä niihin liittyvien toimenpiteiden määrittely ja toteutus
  3. Ohjelmistotuotealaa kehittävän kansallisen osaamiskeskusverkoston strategisen arkkitehtuurin ja linjauksien tarkennus ja toteutussuunnitelman teko ja toteutus
  4. Olemassa olevien kansallisen tason toimenpiteiden koordinointi ja toteutus; ohjelmistoyrityskartoitus, sähköinen palveluportaali http://www.swbusiness.fi ja kansainvälistyminen

"Vuonna 2015 Suomessa toimivat, kansainvälisesti ja monialaisesti verkostoituneet ohjelmistotuoteyritykset hyödyntävät innovatiivisia tuotekonsepteja kansainvälisillä markkinoilla asiakaslähtöisesti kilpailijoitaan kannattavammin ja nopeammin."

   - Suomalaisen ohjelmistotuoteliiketoiminnan visio -

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Timo Nurmi

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Hietanen, Olli & Nurmi, Timo (2005) Ohjelmistotuoteliiketoiminnan klusterin visioprosessi. OTULI-hanke. Loppuraportti. Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden Tutkimuskeskus, Teknillinen korkeakoulu, BIT Tutkimuskeskus, Software Business Lab, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Telecom Business Research Center ja Evia Helsinki Oy. 65 s.