in English
 
 
Ennakointi- ja pk-yritysten kehittäminen
Muutoksen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien mieltäminen, toiminnan uudistaminen ja strategisten päämäärien kirkkaana pitäminen ovat nykyajan nopeutuvassa ja arvaamattomassa muutoksessa yritysten kestävän menestyksen avaimia. Edelleen yrityksen nykyinen osaaminen voi olla hetkellistä ja ruostuvaa, jolloin on hyvä oppia jatkuvasti uutta ja jos mahdollista ympäristöään nopeammin.
 
Elinvoimaisen ja kaukonäköisen yrityksen osaajat osallistuvat itse aktiivisesti muutoksen tuottamiseen ja tulevaisuuden luomiseen sillä huominen syntyy nyt tehtävillä päätöksillä. Hyvällä syyllä voidaan myös todeta, että johtajan yhtenä tehtävänä on nähdä pidemmälle ja hämärämmässä kuin muiden ja alkaa rakentaa sellaista, mitä vielä ei ole olemassa. Tässä työssä tarvitaan tietoa ja näkemystä.
 
Edellä kuvattuun tulevaisuusteemaan liittyen toteutimme yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen kanssa vuosina 2005-2006 Ennakointi- ja pk-yritysten kehittäminen -hankkeen, jonka tulevaisuustyöskentelyssä oli mukana uusmaalaisia korkean osaamisen pk-yrityksiä. Ennakointi- ja pk-yritysten kehittämishanke oli luonteeltaan vuorovaikutteinen tulevaisuusprosessi, liiketoiminnan kehittämishanke sekä muutosmatka, jonka tarkoituksena oli auttaa yrityksiä suuntautumaan aidosti tulevaisuuteen ja kehittämään valmiuksiaan vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen aikana

  • kehitimme osallistujayritysten avainhenkilöiden ennakointiosaamista ja konkreettisia taitoja ennakointitiedon käyttäjinä,
  • tuotimme osallistujayritysten tarpeita vastaavaa, helposti hyödynnettävää ja ajantasaista ennakointi- sekä tutkimustietoa päätöksenteon tueksi mm. yrityksen toimintaympäristön kehityksestä (kilpailijat, asiakkaat, teknologia, rinnakkaiset toimialat, yhteiskunnalliset ja kv -muutokset, osaamisvaateet jne.) sekä
  • tuimme ennakointiosaamisen juurruttamista osaksi osallistujayritysten liiketoimintaprosessien kehittämistä.

Konkreettisesti ennakointi ja pk -yrityksen kehittämishankkeemme tarjoasi osallistujayrityksille tarve- ja tilannekartoituksen ennakointikäytännöistä ja -tiedon tarpeista (haastattelu), yritysten tarpeita vastaavaa ennakointitietoa (kerääminen, muokkaaminen ja tuottaminen), neljä ennakoinnin koulutuspäivää (osallistujayrityksille yhteiset), yrityskohtaista konsultointia (2 pv) sekä arviointi- ja seurantapäivän noin puolen vuoden kuluttua viimeisestä konsultoinnista.

Hanke oli ESR-rahoitteinen ja edellytti osallistujayrityksiltä myös omarahoituspanosta.

Lisätietoja:

Timo Nurmi

 

 

 

Asiasana:
Tagit: