in English
 
 
Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuustyö

Polamk:n verstasmenetelmänä käytettiin ACTVOD-tulevaisuusprosessia, joka on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty visionäärisen johtamisen menetelmä. Tässä menetelmässä yhdistetään viisi tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmää yhdeksi tulevaisuusprosessiksi, joka vaihe vaiheelta aukaisee asiantuntijoiden käsityksiä tulevaisuudesta.

Helmikuussa 2009 järjestettyyn tulevaisuusverstaaseen osallistui 147 Poliisiammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsentä. Myöhemmin keväällä tuloksia tarkennettiin kyselyllä, johon vastasi 26 henkilöä. Tulevaisuustyön tulokset on raportoitu keskuksen e-julkaisujen sarjassa syksyllä 2009.

Lisätietoja:

Olli Hietanen

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Hietanen, Olli – Marko Ahvenainen – Ville Lauttamäki & Timo Nurmi (2009) Poliisiammattikorkeakoulun tulevaisuusverstaat. Loppuraportti. Tutu e-julkaisuja 8/2009. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 57 s.