in English
 
 
Tulevaisuus ja turvallisuus: Poliisin toimintaympäristö muutoksessa (POLTU)

POLTU-hankkeessa on erotettavissa kaksi vaihetta. Ensimmäisen, vuoden 2003 alusta saman vuoden loppuun kestäneen vaiheen tavoitteena oli luoda kuva siitä, millainen poliisin toimintaympäristö on ja mitä turvallisuuden taustalla vaikuttavista asioista jo tiedetään (ns. state-of-the-art -selvitys). Lisäksi pyrittiin luomaan käsitys myös tulevasta kehityksestä: mitä muutoksia toimintaympäristössä on odotettavissa ja millaisia uusia tilanteita poliisi tulee kohtaamaan (trendianalyysi). Esiselvitys paljasti, että turvallisuuteen liittyvä toimintaympäristö muodostuu hyvin moninaisesta järjestelmästä. Jotta turvallisuuden tilaa kyetään ennakoimaan ja turvallisuuden tilan suotuisaan kehitykseen tehokkaasti vaikuttamaan, tarvitaan yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää toimintaa niin perinteisiltä turvallisuusalan viranomaisilta kuin esimerkiksi sosiaali- terveys- ja koulutusalalta.

Hankkeen toinen vaihe käynnistyi vuoden 2004 alussa. Tämän vaiheen keskeisinä päämäärinä oli luoda turvallisuusalan seurantajärjestelmä, aloittaa säännöllisesti kokoontuvan asiantuntijaverkoston toiminta, kehittää ennakointiin soveltuva turvallisuustiedon indikaattoripankki sekä suunnitella poliisille ja ennakointiohjelmaan osallistuville sidosryhmille ennakointikoulutus, jonka avulla ennakointimenetelmien käyttö itsenäisesti omassa organisaatiossa on mahdollista.

Turvallisuusalan seuranta, ennakointi- ja koulutusjärjestelmät nivoutuvat kaikki hankkeen keskeisen lopputuloksen, indikaattoripankin, ympärille. Tämä tulee olemaan www-ympäristössä oleva turvallisuustiedon sivusto, johon kerätään turvallisuusympäristön muutoksen havainnoinnin kannalta oleellista tietoa. Indikaattoripankilla tulee olemaan kaksi keskistä ominaisuutta: turvallisuuden tilaa kuvaavat ja ennakoivat indeksit ja toisena hyödyllisenä ominaisuutena on sivustolle koottu turvallisuustiedon tietovarasto.

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki
Olli Hietanen

 

 

Asiasana:
Tagit: