in English
 
 
Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina (SAIKA)

Tutkimuksen tavoite oli rakentaa luotettava teoria-, indikaattori- ja laskentaperusta (tuottofunktio) aineettoman pääoman taloudellisten vaikutusten mittaamiselle kansallisella tasolla. Tutkimuksessa testattiin kirjallisuudessa esitettyjä aineettoman pääoman arvonmäärityksen ja tuottavuuden laskentamenetelmiä sekä tuotettiin suosituksia aineettoman pääoman vaikutusten mittaamiseksi.

Tehtyjen analyysien pohjalta luotiin metodologia aineettoman pääoman mittaamiselle ja menetelmää sovellettiin aineettoman pääoman taloudellisten vaikutusten analysoimiseksi Suomessa ja muissa OECD-maissa vuosina 2001-2007. Aineisto perustui OECD:n, Eurostatin ja IMD:n kansallisen tason tilastoihin sekä Tilastokeskuksen ja Balance Consulting Oy:n Suomen yrityksiä koskeviin tilinpäätös- ja muihin tilastotietoihin.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoiman hankkeen rahoitti Tekes ja se toteutettiin vuosina 2010-2011 yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Lisätietoja:

Pirjo Ståhle

 

 

 

Asiasana:
Tagit: