in English
 
 
SAVE-hanke: Viranomaiset ja elinkeinoelämä samassa veneessä - miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteessa?

SAVE-hankkeen tavoitteena oli tunnistaa tilanteet, joissa organisaatioiden väliseen tiedonkulkuun liittyviä ongelmia on havaittu tai on tunnistettu mahdollisiksi uhiksi
tunnistaa ongelmatilanteet toiminnan eri vaiheissa. Mitkä asiat ovat haasteena varautumis- ja etukäteissuunnitteluvaiheessa, ja mitkä toisaalta ovat ongelmakohtia itse suuronnettomuustilanteissa?

Hankkeen tavoitteena oli lisäksi saada kehittämisehdotuksia suuronnettomuustilanteisiin liittyvään suunnitteluun, varautumiseen ja toimintaan.  Kuinka varautumista ja toimintaa voidaan kehittää siten, että onnettomuustilanteita voidaan estää tai vahinkoja minimoida, ja kuinka toimintaa voidaan kehittää esimerkiksi koulutuksen avulla?

Tutkimushankkeen avulla saatiin uutta tietoa sekä viranomaisille että elinkeinoelämälle suuronnettomuustilanteisiin liittyvään varautumiseen ja henkilöstön koulutukseen sekä suuronnettomuustilanteissa toimimiseen niin, että elinkeinoelämän yritysten ja henkilöstön, viranomaisten sekä ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon vahingot voidaan entistä tehokkaammin ehkäistä tai minimoida.

Hankkeen tulosten pohjalta syntyi 11 toimenpidesuositusta tiedonkulun parantamiseksi suuronnettomuustilanteissa ja niihin varautumisessa. Hankkeen tulokset koottiin julkaisuun ”Viranomaiset ja elinkeinoelämä samassa veneessä. Miten parannamme tiedonkulkua suuronnettomuustilanteissa ja niihin varautumisessa?”

Tutkimushanke toteutettiin Ahma insinöörit Oy:n ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä.


 

Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Ira Ahokas
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Kimmo Laakso
Ahma insinöörit Oy
kimmo.laakso(a)ahmagroup.com