in English
 
 
​Sosiaali- ja terveysministeriön ennakointihanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin tavoitteena oli edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Ennakoinnilla tuotetaan tietoa työvoimassa ja koulutustarjonnassa tapahtuvista muutoksista ja tulevista tarpeista, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt pystyisivät varautumaan palveluiden kysynnän ja eläkepoistuman korvaamisen edellyttämään uuden työvoiman rekrytointiin.

Asetettu yhteistyöryhmä loi toimintamallin, jonka avulla saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon työvoima- ja koulutustarpeiden seuranta- ja ennakointitietoa valtakunnan ja alueellisen tason päätöksentekoa ja muuta ohjausta varten.

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Lauttamäki, Ville & Hietanen, Olli (2006) Sosiaali- ja terveysalan työvoima- ja koulutustarpeet 2015. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointihankkeesta. Tutu-julkaisuja 4/2006. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 118 s.