in English
 
 
Sotilaallisen huoltovarmuuden tulevaisuustarkastelu

Näkökulmana työssä oli yleisen huoltovarmuuden tulevaisuuden haasteet puolustushallinnon näkökulmasta. Eri tietolähteitä yhdistelemällä tuotetaan sotilaallisen huoltovarmuuden tulevaisuuden haasteita kansainvälisten ja kansallisten muuttujien kautta tarkasteleva kokonaiskuva.

Sotilaallisen huoltovarmuuden tulevaisuuden haasteiden määrittelyn ohella esiselvityksen muina tavoitteina oli hahmotella keinoja, joilla puolustushallinto voi vaikuttaa sotilaallisen huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tuottaa tietoa, jonka perusteella sotilaallista huoltovarmuutta kehittäviä toimenpiteitä ja jatkotutkimuksen aiheita voidaan jatkossa suunnata.

Puolustusministeriön tilaama hanke toteutettiin kevään 2010 aikana.

Lisätietoja:

Ville Lauttamäki

 

 

Asiasana:
Tagit: