in English
 
 
Jätealan megatrendit ja haasteet Euroopassa, STREAMS

Jätealan megatrendit ja haasteet Euroopassa -hanke oli osa Tekesin Streams -yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -teknologiaohjelmaa. Streams-teknologiaohjelman tavoitteena oli yhdyskuntien jätehuoltoon liittyvän teknologian kehittäminen olemassa olevan liiketoiminnan tukemiseksi ja uuden liiketoiminnan luomiseksi. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toteuttaman hankkeen erityistavoitteena oli tarkastella jätehuollon tulevaisuuden näkymiä ja pitkän aikavälin haasteita tutkimalla yhteiskunnan muutosten megatrendejä ja niiden vaikutuksia jätehuollon eri osa-alueisiin.

Työn ensimmäisessä osiossa tuotettiin esiraportti globaaleista megatrendeistä ja niihin liittyvistä eurooppalaisista ja suomalaisista trendeistä ja haasteista. Tutkimusmetodina käytettiin kirjallisuusanalyysia, Delfoi-haastattelua ja materiaali- ja energiavirtojen sekä elinkaarianalyysien arvioimiseen kehitettyjä työkaluja, kuten ASA-menetelmään perustuvaa ETU-Toolsia sekä UMBERTO-ohjelmaa.

Tutkimuksen toisessa osiossa tarkasteltiin miten tutkimuksen ensimmäisessä osiossa määritellyt megatrendit ja trendit vaikuttavat jätehuollon aihealueisiin. Toinen vaihe toteutettiin tulevaisuusverstaana, johon kutsuttiin monipuolisesti henkilöitä, joilla on näkemystä suomalaisen yhteiskunnan ja jätealan nykytilasta sekä tulevaisuudesta. Lisäksi mukaan kutsuttiin Streams-teknologiaohjelmaan osallistuneita tahoja. Tällä tavalla tutkimuksessa voitiin hyödyntää myös Streams-ohjelman muiden osahankkeiden tuloksia samalla kun käytännönläheinen yhteistyöyritysten kanssa auttaa yrityksiä hyödyntämään ja soveltamaan tuloksia omassa toiminnassaan.

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Ville Lauttamäki
Jarmo Vehmas


 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Hietanen, Olli, Lauttamäki, Ville, Vehmas, Jarmo, Heikkilä, Juha & Lehmann-Chadha, Martin (2006) Jätealan megatrendit ja haasteet Euroopassa. Loppuraportti. 170 s. (pdf)