in English
 
 
Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Edelliset kansallisen tason tietoyhteiskuntastrategiat oli valmisteltu 1990-luvulla: ensimmäinen oli valtiovarainministeriön "Suomi tietoyhteiskunnaksi - kansalliset linjaukset" (1995) ja toinen Sitran "Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky" (1998). Tämän lisäksi Tietoyhteiskuntaneuvosto jaostoineen laati vuosina 2004-2006 kaksi raporttia Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä: "Tulevaisuuden verkottuva Suomi" (2005) ja "Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi" (2006). Ajankohtaisia kannanottoja tietoyhteiskuntaan ovat myös Sitran (2005) Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi sekä nk. globalisaatioraportit.

Talent Partners Oy järjesti kevään 2006 aikana kaksi työpajaa, jotka organisoitiin strategian keskeisten osa-alueiden ympärille: Tutkimus, kehitys ja kaupallistaminen; oppiminen ja osaaminen; tietoliikenne ja muu tietoyhteiskuntainfrastruktuuri; palvelutuotannon kehittäminen; ihmisten ja yritysten arkea helpottavat palvelut ja sisällöt sekä työelämän ja johtamisen murros. Tilaisuuksiin kutsuttiin tietoyhteiskuntaneuvoston ja sen jaostojen edustajia sekä myös muita tietoyhteiskunnan asiantuntijoita.

Tulevaisuusverstaat osana kansallista tietoyhteiskuntastrategiaprosessia

Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti vastaavasti kevään 2006 aikana samalle kohderyhmälle kaksi tulevaisuusverstasta, joiden tavoitteena oli hahmottaa strategiaprosessin käyttöön tulevaisuuskuvia ja skenaarioita Suomen tietoyhteiskuntakehityksestä.

Ensimmäisessä tulevaisuusverstaassa valmistettiin tulevaisuuspyörät muutostekijöistä (Mikä on muuttunut edellisen strategian jälkeen?) ja tietoyhteiskunnan laatusanoista (luova, innovatiivinen, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen).
 
Toisessa tulevaisuusverstaassa valmistettiin tulevaisuuspyörissä esille nousseiden strategisten teemojen pohjalta tulevaisuustaulukoita, ja niiden pohjalta edelleen tulevaisuuskuvia ja skenaarioita suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuudesta.
 
Työpajojen ja tulevaisuusverstaiden jälkeen strategiaprosessin tuloksia tarkennettiin verkkokyselyllä (Talent Partners Oy ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus) sekä asiantuntijahaastatteluilla (Talent Partners Oy). Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia julkaistiin syyskuussa 2006.

 

Lisätietoja:

Olli Hietanen

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Hietanen, Olli - Kaivo-oja, Jari - Lauttamäki, Ville & Nurmi, Timo (2006) Suomen kansallinen tietoyhteiskuntastrategia. Loppuraportti Tulevaisuusverstaista. Tutu-julkaisuja 6/2006. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 386 s.

 
Tähän raporttiin on kerätty tulevaisuusverstaiden asiantuntija-keskusteluja ja tulevaisuuskuvia. Tulevaisuusverstaissa työskenteli neljä työryhmää, jotka tuottivat kaiken kaikkiaan 43 tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuusprosessin lopputuloksena syntyi Suomi-ilmiöksi ristitty tarina suomalaisesta tietoyhteiskunnasta vuonna 2015.