in English
 
 
Systeemiset innovaatiot – toimintamallien muutos ja innovaatiopolitiikan keinot

Systeemisillä innovaatioilla tutkimuksessa viitataan toimintajärjestelmätason muutoksiin, joita uusien, innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto yrityksissä ja julkisella sektorilla nykyään yhä useammin edellyttää. Tämä erottaa systeemiset innovaatiot "autonomisista" innovaatioista, joita voidaan hyödyntää ilman laajempia muutoksia ympäröivässä järjestelmässä. Monilla Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisillä toimialoilla systeemisten innovaatioiden aikaansaaminen on viime aikoina osoittautunut kriittiseksi uudistus- ja menestystekijäksi. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi terveydenhuolto, rakennettu ympäristö ja tietoyhteiskuntapalvelut.

Systeemiset innovaatiot – toimintamallien muutos ja innovaatiopolitiikan keinot -tutkimushankkeessa systeemisten innovaatioiden kehitysprosesseja tarkasteltiin kolmella edellä mainitulla toimialalla. Lisäksi hankkeessa tehtiin kansainvälinen kartoitus, jossa systeemisiä innovaatioita ja niiden edistämiskeinoja analysoitiin muutamissa valituissa edelläkävijämaissa.

Hankkeen keskeinen tavoite oli identifioida tapoja, joilla systeemisten innovaatioiden syntymistä voidaan edistää innovaatiopolitiikan keinoin.

Lisätietoja:

Jari Kaivo-oja

 

 

 

Asiasana:
Tagit: