in English
 
 
TUKES Future
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ohjaama TUKES Future -hanke toteutettiin vuoden 2004 aikana. Hankkeessa järjestettiin neljä työpajaa sekä kysely internetissä ja valmistelevia välitehtäviä.

Hankkeen tarkoituksena oli:

  • Kouluttaa TUKESin johtoa tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien tuntemukseen ja soveltamiseen
  • Tuottaa skenaarioita ja heikkoja signaaleja turvatekniikan alan tulevaisuudesta, sen uhista ja mahdollisuuksista sekä TUKESin roolista näissä tulevaisuuksissa
  • Terävöittää näkemystä TUKESin ydintoimintojen kehittämisestä pitkällä aikavälillä näiden skenaarioiden valossa – tuoda prosessin aikana kerätty materia TUKESin strategiaan.
  • Tuottaa aineksia TUKESin srategiatyöskentelyyn – "strategiasalkku" niistä asioista, jotka tulisi viedä sopivassa vaiheessa organisaation strategiaprosessiin.
Projektin vastuuhenkilönä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa toimi professori Markku Wilenius ja koulutukseen osallistui Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kouluttajia.
 
Lisätietoja:
 
Markku Wilenius
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: