in English
 
 
Tulevaisuuden painopinnat ja materiaalit

Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa toimenpidesuosituksia Turku Science Parkin materiaalit liiketoiminta-alueen ja Varsinais-Suomen Materiaalikeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena hahmotettiin esille merkittäviä toimintaympäristön megatrendejä. Näiden megatrendien perusteella rakennettiin kuusi materiaalien, painamisen ja metsäklusterin tulevaisuuskuvaa, jotka esittelevät erilaisia vaihtoehtoisia kehityssuuntia, sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.

Tulevaisuuskuvat ovat tietoisesti karikatyyrejä. Mikään niistä ei toteudu sellaisenaan ja jokin voimistuva muutostekijä tai uusi yllättävä epäjatkuvuus voi aiheuttaa kokonaan uuden tilanteen. Tulevaisuuskuvien tehtävänä on avartaa tulevaisuusnäkemystä siten, että kyetään paremmin varautumaan erilaisiin vaihtoehtoisiin tilanteisiin ja riittävän aikaisin hyödyntämään uudet mahdollisuudet. Näin omaan tulevaisuuteen pystytään tavoitteellisesti vaikuttamaan.

Hankkeen aikana tuotettujen tulevaisuuskuvien perusteella muotoiltiin kuusi toimenpidesuositusta, joiden avulla Turku Science Parkin materiaalit liiketoiminta-aluetta ja Varsinais-Suomen Materiaalikeskusta voidaan kehittää eteenpäin.

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Marko Ahvenainen

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Ahvenainen, Marko, Hietanen, Olli ja Huhtanen, Heikki (2007) Tulevaisuuden painopinnat ja materiaalit. Loppuraportti. Tutu-julkaisuja 1/2007. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 75 s.