in English
 
 
Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyön fasilitointi

Valtioneuvoston kanslia (VNK) tilasi Tulevaisuuden tutkimuskeskukselta ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon skenaariotyön fasilitoinnin. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisten 2 asteen kehityspolkujen laadinnan skenaarioprosessi käyttäen nk. backcasting-metodia.

Työ tehtiin kolmessa vaiheessa, joissa hyödynnettiin delfoi-kyselyä ja tulevaisuusverstaita selontekoprosessiin osallistuneiden vastuutahojen ja sidosryhmien kanssa.

Työn toteutuksesta vastasivat professori Sirkka Heinonen, kehitysjohtaja Olli Hietanen ja projektitutkija Ville Lauttamäki. Lisäksi  mukana työssä olivat keskuksen energia-asiantuntijat professori Jyrki Luukkanen ja erikoistutkija Jarmo Vehmas.

Lisätietoja:

Sirkka Heinonen
Olli Hietanen
Ville Lauttamäki

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: