in English
 
 
Yrittäjyyden uusi kuva 2020

Hanke tähyili tulevaisuutta pitkälle, aina vuoteen 2020 asti. Oli katsottava kauas, sillä hankkeen yhtenä tarkoituksena oli muuttaa Turun seudun arvoilmastoa siten, että se paremmin tukee uusien yritysten ja uudenlaisen yrittäjyyden syntymistä alueelle. Muutos tähän suuntaan ei tapahdu hetkessä, sillä ihmisen toimintatavan muutos lähtee liikkeelle ensin arvoista, uskomuksista ja asenteista. Vasta ajattelutavan muutoksen seurauksena voi odottaa tapahtuvan käyttäytymisen muutosta.

Yrittäjyyden uusi kuva 2020 -hanke sisälsi eri tahoille järjestettäviä osallistavia workshop-tilaisuuksia, kirjallisia kyselyjä sekä erilaisia keskustelufoorumeja. Hanke toteutettiin prosessina, jonka tarkoituksena oli selvittää osallistujien käsityksiä yrittäjyydestä, yrittäjyyden arvoilmastoon vaikuttavista asioista, saada näkemyksiä liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä löytää yrittäjyyden edistäjätahoille keinoja ja välineitä Turun seutukunnan yrittäjyyden edistämistyöhön.

Yrittäjyyden uusi kuva 2020 -hankkeessa selvitettiin tulevaisuuden tutkimuksen osallistuvilla menetelmillä eri kansalais- ja ammattiryhmien näkemyksiä ja mielikuvia yrittäjyyden arjesta, tulevaisuudesta, sen hyvistä puolista ja houkuttelevuudesta uravalinnassa sekä yrittäjyyden esteistä ja ongelmista. Edelleen hankkeessa selvitettiin osallistujien käsityksiä siitä, miten ympäristö suhtautuu yrittäjyyteen ja miten osallistuvat kokevat sopivansa yrittäjiksi sekä minkälaisessa liiketoimintaympäristössä yritykset tulevaisuudessa menestyvät. Yrittäjyyden uusi kuva 2020 -hankkeessa selvitettiin myös ammatti- ja kansalaisryhmien tulevaisuuden yrittäjyyskuvaa 2020.

Hankkeen päärahoittaja oli Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre. Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus toimii projektin koordinaattorina. Lisäksi projektille nimettiin ohjausryhmä, joka toimi asiantuntijaelimenä, jonka tarkoituksena oli varmistaa, että eri tahojen tarpeet tulivat huomioiduiksi ohjelman suunnittelussa. Ohjausryhmä ohjasi projektin käytännön toteutusta ja sen asianmukaista etenemistä sekä tiedottamista. Ohjausryhmä kokoontui noin kerran kuukaudessa. Ohjausryhmän toimintaan osallistuivat: elinkeinojohtaja Ilpo Siro ja elinkeinoasiamies Olavi Tuomi TADista, toimitusjohtaja Kimmo Mäkinen Turun seudun uusyrityskeskus Generaattorista, projektipäällikkö Keijo Koskinen Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutista, projektipäällikkö Johanna Vainio Varsinais-Suomen Yrittäjyysvuosikymmen-hankkeesta, projektipäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen Varsinais-Suomen TE-keskuksen yritysosastolta, toimitusjohtaja Kari Karppinen Tonester Oy:stä, professori Markku Wilenius, dosentti Matti Kamppinen sekä koordinaattori Sari Söderlund Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Lisätietoja:

Timo Nurmi

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Nurmi, Timo (2004) Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020. Loppuraportti. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 100 s.