in English
 
 
Pohjoismaisen aikuiskoulutuksen think-tank

Työn lähtökohtana on ollut joukko kriittisiä kysymyksiä:

 • Miltä tulevaisuuden pohjoismainen työelämä ja yhteiskunta näyttävät?
 • Minkälaista osaamista aikuisten on kehitettävä pystyäkseen toimimaan tulevaisuudessa?
 • Millaisia järjestelmiä ja rakenteita tämän osaamisen kehittäminen edellyttää?
 • Miten pohjoismainen kulttuuri voi toimia pohjana yhteiselle menestysstrategialle?
 • Aivoriihi on kokoontunut seitsemän kertaa, ja tapaamisiin on osallistunut politiikan, työelämän osapuolten ja koulutusjärjestelmän edustajia, jotka ovat kertoneet näkemyksiään nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Aivoriihessä oli jäseniä kaikista eri pohjoismaista:

 • Harry Bjerkeng (NO)
 • Arne Carlsen (DK)
 • Ingegerd Green (SE)
 • Leena Jokinen (FI)
 • Sigrun Kr. Magnusdottir (IS) ja
 • Kristin Astgeirsdottir (IS)

 

Lisätietoja:

Leena Jokinen

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 
Marraskuussa 2007 julkaistussa raportissa pohditaan pohjoismaisen työelämän ja osaamisen tulevaisuutta. Suomenkielinen tiivistelmä.
 
En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetanser Ingegerd Green (red.).