in English
 
 
Aineverkostojen laatuhanke

Mukana hankkeessa olivat naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilma, maaseuduntutkimusverkosto Rural Studies ja Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia. Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoittaman pilottihankkeen tuloksena valmistui aineverkostojen laatujärjestelmä.

Uusina korkeakoulukentän toimijoina verkostot voivat reagoida kohtalaisen nopeasti erilaisiin muutoksiin ja kokeilla sellaistakin, mihin yliopistot eivät heti ryhtyisi. Verkostoilla voi siksi olla erityinen rooli arvioinnin ja laadunvarmistuksen kehittäjinä, jatkossa yhä enemmän myös suhteessa kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin. Toisaalta verkostojen rooli akateemisilla kentillä on toistaiseksi epäselvä: ne eivät ole juridisia toimijoita, eikä niillä ole oikeutta myöntää tutkintoja.

Pilottihankkeessa sovellettiin kehittävän arvioinnin ideaa. Arvioitava verkosto on itse mukana vaikuttamassa arviointiperusteiden, toimintaa kuvaavien mittareiden valintaan ja rajaukseen. Näin varmistetaan, että arvioinnissa mitataan oikeita asioita oikeilla mittareilla ja arvioinnista on todellista hyötyä arvioitavan verkoston kehittämisessä. Vertaisarvioinnin merkitys objektiivisuudessa korostuu. Siksi nimenomaan vastaavien verkostojen edustajat ovat päteviä arvioimaan toisten verkostojen toimintaa. Lisäksi arvioinnissa voidaan ainakin soveltaen hyödyntää perinteisempien yliopistoyksiköiden arviointikriteereitä.

Hankkeen tavoitteena oli toimia pilottina verkostojen kehittävässä arvioinnissa ja laadunvarmistuksessa. Hankkeessa pyrittiin vastaamaan kuinka verkoston laatua voi mitata ja arvioida ja kenen vastuulla verkoston laatu on. Aineverkostojen laatuhanke toteutettiin vuosina 2007-2008.

Lisätietoja:

Olli Hietanen

 

 

 

Asiasana:
Tagit: