in English
 
 
AVATAR 2020 - matkalla kohti tulevaisuuden koulua

AVATAR 2020 - matkalla kohti tulevaisuuden koulua -hanke on koko opetustoimen henkilöstölle valtakunnallisesti suunnattu monitieteinen opetustoimen henkilöstökoulutushanke. Lähtökohtana on ajatus siitä, että koulua ja opetusta on kehitettävä kohtaamaan nykyaika ja 2000-luvun oppijat, oppijoiden ja tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeet sekä toimintaympäristön muutos. Suomessa on tehty monitieteistä tutkimus- ja kehittämistyötä sekä toteutettu innovatiivisia hankkeita liittyen tulevaisuuden koulun kehittämiseen eri näkökulmista. Hankkeessa pyritään tuomaan tätä asiantuntemusta, tietoa ja kokemuksia opetustoimen henkilöstön tietoisuuteen.

Tavoitteena on innostaa ja tukea osaamisen kehittämistä, tieto- ja viestintätekniikan, muun teknologian sekä sähköisten, virtuaalisten ja innovatiivisten opimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnittelua ja kehittämistä tulevaisuuden koulun ja opetuksen tarpeisiin. Koulutustarjontaan sisältyy uudenlaisia koulutusformaatteja, joilla pyritään tukemaan sekä itsenäistä opetuksen kehittämistä että laajempaa yhteisöllistä kehittämistyötä oppilaitoksissa kollegatiimissä tai integroituna työskentelyyn oppilaiden kanssa, osana opetusta.  

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeen aikana tulevaisuustyöpajat, joissa opettajat ja oppilaat luovat omat tulevaisuuskuvansa koulusta, oppimisesta ja oppisisällöistä.

AVATAR 2020 on yhteishanke, jota koordinoi Turun yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Mukana ovat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen lisäksi Koulutussosiologien tutkimuskeskus RUSE, Åbo Akademi, Finpeda, Asiantuntijaosuuskunta Turun Norssi -palvelut ja IlonaIT.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus vuosina 2013-2014.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Leena Jokinen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankkeen sivut Braheassa
Sivuilta löytyy tietoa mm. siitä, miten AVATAR 2020 -prosessiin voi ilmoittautua mukaan!