in English
 
 
Get a Life 2.0

Tulevaisuus on valintoja

Eräs keskeisistä tulevaisuudentutkimuksen perusteista on ajatus avoimesta tulevaisuudesta eli tulevaisuus ei ole ennaltamäärätty, vaan toteutuvaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Kyvyllä hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on merkitystä oman elämän hallinnassa ja yllättävienkin sattumusten kohtaamisessa. Tulevaisuutta ei voi valita, mutta uskomukset siitä, mikä on mahdollista, vaikuttavat kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan.

Get a Life -hankkeessa on tuotettu:

  • skenaarioita tulevaisuuden työelämästä
  • tulevaisuusoppimisen ja -ohjauksen mallit
  • tulevaisuuden työelämäsimulaatio Get a Life
  • avoin ja ilmainen simulaation rakennustyökalu GAL2
Lisätietoja hankkeen tuloksista voi lukea osoitteesta:
www.getalife.fi
 
Get a Life oli valtakunnallinen, kaksivaiheinen hankekokonaisuus, jota koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 
Kokonaisuuden yhteenlaskettu budjetti vuosina 2009-2014 oli n. 1,3 M€.
 
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Leena Jokinen
Johanna Ollila
Nina Lehtinen
Anna Vuorinen
Nina Ruisla

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 
Hankeraportti:

Ahvenainen, Marko – Korento, Kati – Ollila, Johanna – Jokinen, Leena – Lehtinen, Nina & Ahtinen, Janne (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 39 s, ISBN 978-952-249-267-8.