in English
 
 
KOUKKU - koulutusvalinnat kuntoon

Koukku tarttuu koulutusvalintoihin

Lukion ja ammatillisen koulutuksen päättävillä nuorilla on edessään vaihtoehtojen kirjo; osa etenee suorinta tietä työelämään, toiset puolestaan, hakeutuvat jatkokoulutukseen joko ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Mutta kuinka päätökset jatko-opinnoista tehdään? Jatkuvasti lisääntyvä ja uusiutuva informaatio on luonut tilanteen, jossa tietämistä reunustaa pysyvä epävarmuus. Kyseinen muutos asettaa uudet puitteet sille suunnittelulle, jonka tehtävänä on perinteisesti ollut vastata kysymykseen "Mikä minusta tulee isona"?

Koulutusvalintojen perusteita ja syitä selvittävä Koukku - koulutusvalinnat kuntoon -hanke yrittää löytää vastauksia näihin yhteiskunnan ja yksilön itsensä kannalta keskeisiin kysymyksiin. Uuden tutkimustiedon pohjalta hankkeessa tuotetaan tulevaisuustietoisuuteen herättäviä prosesseja ja työkaluja sekä koulutusvalintojen tekijöiden että heidän ohjaajiensa käyttöön. Epävarmassakin maailmassa tulevaisuudella on kuitenkin omistaja ja Koukku-hankkeen pyrkimyksenä on tarkastella sitä omistajan - valintoja tekevän nuoren - näkökulmasta.

Lähtökohtana nuorten näkökulma

Nuorten koulutusvalintakokemuksiin ja tulevaisuudenkuviin pureudutaan useassa hankkeen aikana toteutettavassa tutkimusprojektissa. Keväällä 2011 järjestetyssä ilmaisukilpailussa pyydettiin jo korkeakoulussa opiskelevia kertomaan koulutusvalintakokemuksistaan joko kirjoittaen tai kuvallisen ilmaisun keinoin. Voittajatyöt ovat esillä sivuillamme. Kysely- ja haastattelututkimusta on tehty myös 2. asteen oppilaitoksissa vuoden 2012 aikana. Syksyllä 2012 toteutettiin tulevaisuusteemainen videokilpailu alle 25-vuotiaille nuorille ja nuorisoryhmille. Kilpailujen tulokset ja tutkimusjulkaisut löytyvät hankkeen sivustolta.

Hanke toteutetaan verkostoyhteistyönä

Vuoden 2014 loppuun asti jatkuvaa hanketta koordinoi Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Muut toteuttajat ovat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu.

Pilottiyhteistyötä ja koulutuksia tehdään valtakunnallisesti eri koulutusasteiden oppilaitosten, muiden nuorten ohjausta tekevien tahojen ja korkeakoulujen kanssa.

Hankekumppaneita ovat kaikki suuret opiskelijajärjestöt (SYL, SAMOK, OSKU, SAKKI, SLL, FSS), Suomen Opinto-ohjaajat ry, Turun kaupunki ja Aalto-yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,15 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Johanna Ollila
Nina Lehtinen
Anna Vuorinen
Nina Ruisla

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

koukku.jpg
www.koukkuun.fi

 


 


Hankeraportti:

Ahvenainen, Marko – Korento, Kati – Ollila, Johanna – Jokinen, Leena – Lehtinen, Nina & Ahtinen, Janne (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 39 s, ISBN 978-952-249-267-8.