in English
 
 
Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenvetoprosessi

Yhteenvetoprosessin keskeisenä tavoitteena oli arvioida koulutustoimikuntien  teettämiä selvityksiä sekä etsiä sellaisia ennakoinnin osa-alueita, jotka vaativat täydennystä tai puuttuvat selvityksistä.

Prosessin lopputulemana on yhteenvetoraportti, jossa selvitetään ennakoinnin näkökulmasta koulutusta, osaamista ja työelämää koskevia toimintaympäristön muutoksia, tulevaisuuden osaamistarpeita ja eri alojen rajapinnoilta nousevia tulevaisuuskuvia.

Yhteenvetoraportti on koostettu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden toimesta. Työstä vastasivat koulutuspäällikkö Leena Jokinen, projektipäällikkö Riikka Saarimaa sekä projektitutkija Johanna Mantere. Työhön liittyviin seminaareihin osallistui laajasti henkilöitä koulutustoimikunnista sekä koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmästä.

Raportti sisältää laajan toimintaympäristön muutoksia käsittelevän osion sekä yhteenvedot alakohtaisista ennakointiselvityksistä. Lisäksi raportissa on kuvattu yhteenvetona koulutustoimikunnille syksyllä 2012 järjestettyjen seminaarien työpajakeskusteluiden tuotokset. Raportin lopussa esitetään skenaarioita mahdollisista tulevaisuuden poluista ja eri alojen rajapinnoista.

Tämä raportti on tarkoitettu koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin tueksi, koulutuksen kehittäjille sekä kaikille muille tulevaisuuden osaamistarpeista kiinnostuneille. Raportin tehtävänä on avata ajatuksia ja antaa suuntaviivoja kehittää koulutusta ja tutkintoja tulevaisuuden työelämän tarpeet huomioon ottaen. Raportti sekä ennakointiselvitykset ovat saatavissa Opetushallituksen verkkosivuilta.

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Riikka Saarimaa
Leena Jokinen
Johanna Mantere

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

opk-kansi.jpg
Saarimaa, Riikka & Mantere, Johanna (2013) Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin selvitysten yhteenveto. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:2. 57 s.