in English
 
 
Yhteistyö Otavan Opiston Osuuskunnan kanssa

Delfoi-työpajat

eDelfoin omistajayhteisöt järjestävät vuosittain luokattomasti avoimen korkeakoulun Delfoi-verkkokoulutusta ja kuukausittaisia Delfoi-työpajoja yhdessä Otavan Opiston Osuuskunnan, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Työpajoissa on tarjolla sekä menetelmän, tutkimuksen että ohjelmaosaamisen ohjausta. Pajaesitykset ja -foorumit ovat tarjolla myös on- ja offline verkon kautta. Delfoi-työpajoissa keskitytään meneillään olevien opintotöiden ja tutkimusten ohjaukseen ja eteenpäinviemiseen. Ohjauksen lisäksi metodiasiantuntijat esitelmöivät ajankohtaisista teemoista ja tutkimuksista.

Tulevaisuuksientutkimuksen ohella niiden teemoja ovat media (erityisesti sosiaalinen ja kansalaismedia, verkkopedagogia, ympäristö ja tietotekniikka).

Mikä eDelfoi on?

eDelfoi on Delfoi-asiantuntijametodin käyttöön suunniteltu verkko-ohjelmisto, jonka avulla voidaan tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Menetelmä soveltuu yhtä lailla teknologian kehityksen ennakointiin (teknologiaennusteet), koulutuksen tulevaisuuden hahmotukseen (sivistysbarometri) kuin organisaatioiden päätöksenteon valmisteluun ja yhteisöjen oppimiseen.

eDelfoi -ympäristössä suunnitellaan, toteutetaan, dokumentoidaan ja raportoidaan kyselyjä, selvityksiä, keskusteluja ja tutkimuksia. Verkkometodi koostuu iteratiivisista prosesseista, jossa kierros kierrokselta syvennetään tiedon ja ymmärryksen muodostusta asiantuntijoiden kesken. Valittavissa on myös nopea ja reaaliaikainen yhden kierroksen Real-Time Delphi -metodikonsepti.

Delfoi-metodille on perustettu verkkoon avoin kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com. Kerran kuukaudessa järjestetään Delfoi-työpajoja, joihin voi ilmoittautua pajasivuilla http://paja.internetix.fi. Pajoihin on mahdollista osallistua myös verkon kautta http://otavanopisto.adobeconnect.com/delfoi

Joissakin työpajoissa järjestetään ns. Real-Time Delphi -konseptia hyväksikäyttävä Live-Delfoi, jossa Delfoi-prosessin käynnistää ei-anonyymin minipaneelin äänestys ja argumentointi.

 

Kehittämistoiminta

Delfoi-työpajat tukevat paitsi tutkimustoimintaa myös yhteisöjen kehittämistä mm. skenaario- ja barometrityöskentelyn kautta.

Työpajat organisoidaan Ivan Illichin ideoiden pohjalta tukemaan omaehtoista ja yksilöllisesti aikatauluttuvaa mutta kuitenkin yhteisöllistä oppimista.

Tulevaisuudessa suunnitteilla on mm. uudestaan EU-tason projektin rakentaminen/haku ja muiden oppimista, osaamista, koulutusta ja oppilaitoksia koskevien tutkimushankkeiden toteuttaminen.

 

Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030

Olennaisena osana Otavan Opiston Osuuskunnan ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyötä toteutetaan Oppimisen tulevaisuusbarometriä. Barometri on delfoi-prosessi, jonka neljäs varsinainen kierros avautuu nyt keväällä 2013. Osittain barometri on ollut avoinna nyt reaaliaikaisesti ja panelisteina on ollut mm. lukioiden opettajia ja oppilaita eri puolilta Suomea. Tilaajana on Opetushallitus ja barometriprojektissa on jo tuotettu neljä julkaisua.

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Rubin Anita
VTT, dosentti, vanhempi tutkija
anita.rubin(a)utu.fi
P
uh. 050 523 9772

http://www.otavanopisto.fi/

 

Klikkaa itsesi mukaan
Delfoi-työpajoihin:


http://paja.internetix.fi

 

tutu-2011-1.jpg
Linturi, Hannu & Rubin, Anita
(2011) Toinen koulu, toinen
maailma. Oppimisen tulevaisuus
2030.
Tutu-julkaisuja 1/2011,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus,
Turun yliopisto. 171 s.
ISBN 978-952-249-060-5.