in English
 
 
Promoting Reflective Independent Learning in higher education Socrates Grundtvig project (PRILHE)

Projektissa selvitettiin myös sitä, miten oppimisprosessia voidaan tukea oppimateriaalien, järjestelmien, ohjauksen ja tietoverkon avulla. Projektin kohderyhmänä olivat epätyypilliset aikuisopiskelijat korkean asteen koulutuksessa, esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, opintoihin palaavat, ilman tutkintoa olevat tai heikossa asemassa olevat henkilöt. Projektin partnerimaina olivat Iso-Britannia, Saksa, Puola, Irlanti, Suomi ja Portugali.

Projektin toimenpiteitä olivat yleiseurooppalaisen käsikirjan tuottaminen aikuisopiskelijoille ja tiedon ja välineiden tuottaminen opettajille. Näiden avulla oppimisprosessia voidaan tukea niin, että opiskelijoista kehittyy riippumattomia ja itsenäisiä oppijoita.

Projektin tuloksena syntynyt opiskelijoiden käsikirja ja opettajien tietopaketti ovat käytettävissä eri oppilaitoksissa. Projekti toteutettiin vuosina 2005-2006.


Lisätietoja:

Leena Jokinen

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: