in English
 
 
Yleissivistys työelämässä 2030 – Menestyksen eväät tulevaisuudessa
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaisen koulutusjärjestelmän toimijat. Koulutusjärjestelmää on rakennettu viime vuosina parantamaan yhteisöjen ja yhteiskunnan kilpailukykyä globaaliympäristössä. Elinikäinen oppiminen, elämänlaajuinen oppiminen, tulosvastuullisuus, elämyksellisyys, muutoksenhallinta, läpinäkyvyys, tehokkuus, laatu, räätälöidyt palvelut, globaali markkinatalous, etätyö, yhteisöllisyys, tuottavuus, markkinavoimat, kansallinen kilpailukyky ovat tyypillisiä murrosajan mantroja, joiden todellisia tulevaisuusvaikutuksia ei välttämättä mietitä.
 
Tutkimuksessa tuettiin kaikkia koulutussektoreita ja tuotettiin uusia ajatuksia tulevaisuuden päätöksenteon tueksi. Kriittisen tulevaisuudentutkimuksen (critical futures research) syntymiseen on vaikuttanut tyytymättömyys perinteiseen tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin. Ennakointia on moitittu mm. yhteiskunnassa vallitsevien ilmiöiden (esim. globalisaatio, ikärakenteen muutokset tai yrittäjyys) yksinkertaistamisesta ja pinnallisuudesta. Kriittisen oppisuunnan mukaan tieteen traditiossa jää ottamatta huomioon mm. ihmisten maailmankuvan ja valta-asemien merkitys sekä ympäröivän kulttuurin syvempi ymmärtäminen.

Kriittisen tutkimuksen tavoitteena oli

  • pureutua nykyhetken ja tulevaisuuden havainnoinnissa yleensä taustalle jääviin tekijöihin: arvoihin, valtaintresseihin ja odotuksiin,
  • pyrkiä paljastamaan ilmiöistä uusia merkityksiä irtautumalla sovinnaisista ja perinteisistä ajattelumalleista sekä vapautua tulevaisuutta koskevista tiedostamattomista uskomuksista ja ennakkokäsityksistä, jotka rajoittavat ajatteluamme ja toimintaamme ja sitä kautta päätöksentekoa.
  • Kriittinen tulevaisuudentutkimus ja sen tutkimusmenetelmät täydentävät tulevaisuudentutkimuksen ja järjestelmän toimijoiden tietopohjaa rakentamalla ns. tulevaisuuslukutaitoa eli kykyä ymmärtää entistä useampia mahdollisia maailmoja. Toimenpiteinä tutkimuksessa käytiin läpi keskeisiä kotimaisia ja kansainvälisiä ennakointihankkeita kriittisen tulevaisuudentutkimuksen analyysityökalun avulla.

Hanke toteutettiin 1.7.2006-31.1.2008 välisenä aikana ja sen rahoitti opetusministeriö.

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Aalto
Ira Ahokas

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
Hankkeen loppuraportti:
 
Aalto, Hanna-Kaisa - Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2008) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030 - menestyksen eväät tulevaisuudessa. ​Tutu-julkaisuja 1/2008. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 58 s.
 
Hankkeen väliraportti:
 
Aalto, Hanna-Kaisa - Ahokas, Ira & Kuosa, Tuomo (2007) Yleissivistys ja osaaminen työelämässä 2030. Menestyksen eväät -hankkeen väliraportti. TUTU-eJulkaisuja 3/2007. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu. 82 s.